فروشگاه آیتم ۵

چرخ کرده مخلوط شتر و گوسفند

۱۵۳,۰۰۰ تومان
43% خریده شده

دل، جگر و قلوه

۱۸۰,۰۰۰ تومان
9% خریده شده

ران بره(۳٫۵ کیلویی)

۱۷۵,۰۰۰ تومان
7% خریده شده

روغن ذرت لیفود

۴۳,۵۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
0% خریده شده

روغن کنجد لیفود

۹۹,۰۰۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان
0% خریده شده

سردست بره(۳٫۵کیلویی)

۱۴۳,۰۰۰ تومان
10% خریده شده

سیرابی

۵۵,۰۰۰ تومان
2% خریده شده

عسل مزرعه ( بهاره )

۱۵۰,۰۰۰ تومان
11% خریده شده

کله و پاچه

۱۷۵,۰۰۰ تومان
3% خریده شده

گوشت شتر ایرانی

۱۶۵,۰۰۰ تومان
28% خریده شده
1 2