چرخ کرده مخلوط شتر و گوسفند

۱۵۳,۰۰۰ تومان
مخلوط چرخ کرده شتر و گوسفند به نسبت 2 (شتر) به 1 (گوسفند)
این محصول با رعایت نکات بهداشتی، دو مرتبه چرخ و در بسته بندی بشقابی عرضه می شود