نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

ماهیچه گوساله | یک کیلوگرم

185,000 تومان

ماهیچه گوساله به وزن ۱ کیلوگرم به قیمت کیلویی ۲۰۲هزار تومان
چنانچه وزن محصول کمتر یا بیشتر از وزن اعلامی باشد، ضمن تماس با شما، نسبت به اضافه نمودن مبلغ و یا عودت مازاد وجه اقدام خواهیم کرد.

بیفتک گوساله | یک کیلوگرم

242,000 تومان

بیفتک گوساله به وزن ۱ کیلوگرم به قیمت کیلویی ۲۸۲هزار تومان
چنانچه وزن محصول کمتر یا بیشتر از وزن اعلامی باشد، ضمن تماس با شما، نسبت به اضافه نمودن مبلغ و یا عودت مازاد وجه اقدام خواهیم کرد.

قلم گوساله

14,000 تومان

یک عدد قلم گوساله  به قیمت کیلویی  ۱۴هزار تومان

خورشتی گوساله | یک کیلوگرم

189,000 تومان

خورشتی گوساله به وزن ۱ کیلوگرم به قیمت کیلویی  ۱۸۹هزار تومان
چنانچه وزن محصول کمتر یا بیشتر از وزن اعلامی باشد، ضمن تماس با شما، نسبت به اضافه نمودن مبلغ و یا عودت مازاد وجه اقدام خواهیم کرد.

فیله گوساله | یک کیلوگرم

295,000 تومان

فیله گوساله به وزن ۱ کیلوگرم به قیمت کیلویی  ۲۶۷هزار تومان
چنانچه وزن محصول کمتر یا بیشتر از وزن اعلامی باشد، ضمن تماس با شما، نسبت به اضافه نمودن مبلغ و یا عودت مازاد وجه اقدام خواهیم کرد.

راسته مغز گوساله | یک کیلوگرم

220,000 تومان

راسته مغز گوساله به وزن ۱ کیلوگرم به قیمت کیلویی  ۲۱۵هزار تومان
چنانچه وزن محصول کمتر یا بیشتر از وزن اعلامی باشد، ضمن تماس با شما، نسبت به اضافه نمودن مبلغ و یا عودت مازاد وجه اقدام خواهیم کرد.

سردست بدون استخوان گوساله | یک کیلوگرم

188,000 تومان

سردست گوساله به وزن ۱ کیلوگرم به قیمت کیلویی  ۱۶۸هزار تومان
چنانچه وزن محصول کمتر یا بیشتر از وزن اعلامی باشد، ضمن تماس با شما، نسبت به اضافه نمودن مبلغ و یا عودت مازاد وجه اقدام خواهیم کرد.

ران بدون استخوان گوساله | یک کیلوگرم

190,000 تومان

± 50 گرم، “قابل ارایه بصورت کامل ، پاک شده و خرد نشده.
استیکی ، چرخ کرده ، خرد شده خورشتی ریز و درشت و خرد شده نواری باریک مخصوص بیف استرگانف با بهترین کیفیت”