مسئولیت اجتماعی

کاپروین بر اساس سیاست مسئولیت اجتماعی خود، همکاری دو طرفه ای را با خیریه های محترم شهر تهران انجام می دهد که در آن تامین گوشت مورد نیاز خیریه ها با قیمت و تسهیلات مناسب در اختیار آنها قرارداده می شود. لذا در صورت تمایل می توانید با شماره تلفن فروش شرکت ۰۹۹۲۱۹۰۸۹۷۰ تماس حاصل نمایید.