نسخه پشتیبان صفحه اصلی ۲۵-۸-۹۹

گوشت گوساله | گوشت شتر

خوشمزه جات آلایشی

کله و پاچه

۱۷۵,۰۰۰ تومان
3% خریده شده

سیرابی

۵۵,۰۰۰ تومان
2% خریده شده

دل، جگر و قلوه

۱۸۰,۰۰۰ تومان
9% خریده شده

عسل و انواع روغن های طبیعی و غیرتراریخت

روغن ذرت لیفود

۴۳,۵۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
0% خریده شده

روغن کنجد لیفود

۹۹,۰۰۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان
0% خریده شده

عسل مزرعه ( بهاره )

۱۵۰,۰۰۰ تومان
11% خریده شده

وبلاگ مزرعه کاپروین