صبح های مزرعه

یکی از لذت بخش ترین لحظات در مزرعه ما، خوراک دهی صبح ها ست.
.
🌞 با طلوع خورشید کم کم صدای غرغر گوسفندها بلند می شه و سالن رو میذارن روی سرشون. به این معنی که پس چی شد این غذای ما ! 😩
.
صدای تراکتور رو که از دور می شنون، شصتشون خبردار می شه که وقت صبحونه ست. وقتی هم که غذا شون رو براشون می ریزن همینطوری صف می کشن و مشغول می شن ! 😋
.
.
دوست دارید یک روز مراحل خوراک دهی رو از نزدیک ببینید ؟ 😍
.
.

#کاپروین #سلامت #سلامتی_بدن #بدنسازی_تغذیه ##تغذیه_سالم #پرورش #گوسفند #کشاورزی_نوین #کشاورزی_آنلاین

دیدگاهی بنویسید