گوشت گوسفندی

نیم شقه مخلوط گوسفندی (۵کیلویی)

۱۰۸,۰۰۰ تومان مجموع ۵ کیلوگرم
25% خریده شده

گوشت گوساله | گوشت شتر | عسل مزرعه

عسل مزرعه

۱۱۰,۰۰۰ تومان
1% خریده شده

گوشت گوساله

۹۸,۰۰۰ تومان
1% خریده شده

گوشت شتر

۱۱۵,۰۰۰ تومان
0% خریده شده

انواع روغن های طبیعی و غیرتراریخت

روغن ذرت لیفود

۴۳,۵۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
0% خریده شده

روغن کنجد لیفود

۹۹,۰۰۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان
0% خریده شده

وبلاگ مزرعه کاپروین